iemand zijn warme dank betuigen

iemand zijn warme dank betuigen
iemand zijn warme dank betuigen{{/term}}
express one's heartfelt thanks to someone

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”